Daftar Hakim Mediator

 

DAFTAR MEDIATOR

PADA PENGADILAN AGAMA BARABAI KELAS 1B

NO.

N A M A

PENDIDIKAN

JABATAN

1.

Dra. Hj. Maryanah, S.H.,M.H.I.

S1 Fakultas Syari’ah IAIN

S2 IAIN Antasari

Hakim Madya Utama

2.

Drs. H.Rakhmat Hidayat HS,S.H. M.H.

S1 Fakultas Syari’ah IAIN

S2 Fakultas Hukum UNLAM

Hakim Madya Utama

3.

H.M. Taufiq HM,SH.

S1 Fakultas Hukum Universitas Tri Dharma

Hakim Madya Utama

4.

Drs. Rustam

S1  Fakultas Syari’ah IAIN

Hakim Madya Utama