LHKPN

LHKPN

Sampai dengan Bulan Oktober tahun 2021 Wajib Lapor LHKPN Pengadilan Agama Barabai berjumlah 14 orang 

Yang sudah Melaporkan sebanyak 14 orang, sehingga laporan LHKPN terpenuhi 100%

No

N a m a

Jabatan

Daftar Kekayaan Terakhir

Keterangan

1

Dra. Hj. Noor Asiah

Ketua

Tahun 2020

LHKPN 2020

LHKPN 2019

LHKPN 2018

2 Ahmad Padli, S.Ag., M.H. Wakil Ketua Tahun 2020

LHKPN 2020

LHKPN 2019

LHKPN 2018

3 M.Thaberanie, S.H., M.H.I. Hakim Tahun 2020

LHKPN 2020

LHKPN 2019

LHKPN 2018

4

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Hakim 

Tahun 2020

LHKPN 2020

LHKPN 2019

LHKPN 2018 

5

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Hakim

Tahun 2020

LHKPN 2020

LHKPN 2019

6

H. M. Faisal Riza, S.H., M.H.

Sekretaris

Tahun 2020

LHKPN 2020

LHKPN 2019

7 Nanang, S.Ag Panitera Tahun 2020

LHKPN 2020

LHKPN 2019

8

Dra.Hj.Mulyani

Panitera Muda Permohonan

Tahun 2020

LHKPN 2020

LHKPN 2019

LHKPN 2018

LHKPN 2017

9 Siti Nailul Fauziyah, S.H.I. Panitera Muda Gugatan Tahun 2020

LHKPN 2020

LHKPN 2019

LHKPN 2018

LHKPN 2017

10

Nur Hilaliah, S.Ag

Panitera Muda Hukum

Tahun 2020 LHKPN 2020

LHKPN 2019

LHKPN 2018

LHKPN 2017

11

H.Hariyadi, SH

Panitera Pengganti

Tahun 2020

LHKPN 2020 

LHKPN 2019

LHKPN 2018

LHKPN 2017

12

Akhmad Gazali, S.Ag

Panitera Pengganti

Tahun 2020

LHKPN 2020

LHKPN 2019

LHKPN 2018

LHKPN 2017

13

Muhammad Saleh, SH

Panitera Pengganti Tahun 2020

LHKPN 2020

LHKPN 2019

14 Mastainah, S.H. Panitera Pengganti Tahun 2020

LHKPN 2020

LHKPN 2019

LHKPN 2018

LHKPN 2017